Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

dancewithme
8656 5ff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
dancewithme
Od czekania dusza rdzewieje.
— Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"
Reposted frommajkey majkey viaretro-girl retro-girl
8682 bd90 500

foxybelka:

Catherine Deneuve , 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viaretro-girl retro-girl
dancewithme
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaretro-girl retro-girl

March 14 2017

dancewithme
Jeżeli chcesz w życiu dojść do czegoś naprawdę wielkiego, musisz mieć obsesje na punkcie tego, do czego dążysz.
— Bezimienna
dancewithme
7577 1820
Reposted frominto-black into-black viaStarxholes Starxholes
2174 c65d 500

shvffled:

Shvffled

Reposted fromfakinszit fakinszit

March 13 2017

7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats viamidnightlover midnightlover
dancewithme
"Każdy ma przerwy w życiorysie. Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty"
— Agnieszka Osiecka

March 12 2017

dancewithme

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viarudaizia rudaizia
dancewithme
To nie czasu nam brakuje, tylko skupienia.
— Adam Zagajewski "W cudzym pięknie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudaizia rudaizia
dancewithme
8616 f330
Reposted frommiischa miischa viarudaizia rudaizia
dancewithme
8332 56bf
dancewithme
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudaizia rudaizia
dancewithme
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viarudaizia rudaizia
dancewithme
Reposted fromweightless weightless viarudaizia rudaizia
dancewithme
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

May 11 2015

4436 6fb1 500
dancewithme
6954 86d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl