Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

dancewithme
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
dancewithme
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
dancewithme
dancewithme
3334 07d4
dancewithme
7605 9c62
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamadadream madadream
dancewithme
dancewithme
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
dancewithme
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromtake-care take-care viamadadream madadream

August 16 2017

dancewithme
8656 5ff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
dancewithme
Od czekania dusza rdzewieje.
— Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"
Reposted frommajkey majkey viaretro-girl retro-girl
8682 bd90 500

foxybelka:

Catherine Deneuve , 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viaretro-girl retro-girl
dancewithme
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaretro-girl retro-girl

March 14 2017

dancewithme
Jeżeli chcesz w życiu dojść do czegoś naprawdę wielkiego, musisz mieć obsesje na punkcie tego, do czego dążysz.
— Bezimienna
dancewithme
7577 1820
Reposted frominto-black into-black viaStarxholes Starxholes
2174 c65d 500

shvffled:

Shvffled

Reposted fromfakinszit fakinszit

March 13 2017

7877 1007

words .. for tonight

dancewithme
"Każdy ma przerwy w życiorysie. Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty"
— Agnieszka Osiecka

March 12 2017

dancewithme

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viarudaizia rudaizia
dancewithme
To nie czasu nam brakuje, tylko skupienia.
— Adam Zagajewski "W cudzym pięknie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl